Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Webinar

2020 Webinars

CEBIT ASEAN Thailand X TechTalkThai Virtual Summit 2020

10.00 – 10.30 Hrs.

การอบรมและส่งเสริมความรู้เพื่อบริหารบุคลากรให้เท่าทันเทคโนโลยีในระดับสากล

 

โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บรรยายไทย

10.40 – 11.10 Hrs.

Sharpening & nurturing human capital in digital economy.
Speaker: Assist. Prof. Dr. Nuttapon Nimmanphatcharin, President & CEO, Digital Economy Promotion Agency (DEPA)

 

ลับคมเพิ่มทักษะต้นทุนมนุษย์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
โดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

บรรยายไทย

11.20 – 11.50 Hrs.

Role of AI in Post COVID-19 World.
Speaker: Mr.Tee Vachiramon, Founder & CEO, Sertis Co., Ltd.

บทบาทสำคัญของ AI ในโลกยุคหลัง COVID-19
โดย: คุณธี วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด

บรรยายไทย

13.00 – 13.30 Hrs.

Smart Manufacturing for the New Normal.

Speaker: Mr. Pakpoom Saebae, Managing Director, Plant One Company representative from Software Park Thailand

 

อุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะในยุคนิวนอมอล

โดย คุณภาคภูมิ แซ่เบ๊, กรรมการผู้จัดการ, บริษัท พลาน์ทวัน จำกัด ในนามเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

บรรยายไทย

13.40 – 14.10 Hrs.

5G Edge Computing Enabling Singapore in Digital Transformation
Speaker: Mr. Jules Lee, Lead Architect, Dell Technologies

Conducted in English

14.25 – 15.25 Hrs.

SPOT IT RIGHT: เจาะลึกโอกาสในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

Speaker: Ms. Pornvadee Pornmingmast, Head Of Commercial, Consumer Intelligence Thailand, The Nielsen Company (Thailand) Ltd.

 

โดย คุณภรวดี พรมิ่งมาศ ผู้อำนวยการ, หัวหน้าทีมฝ่ายข้อมูลเชิงลึกผู้บริโภค, บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด

บรรยายไทย

15.40 – 16.40 Hrs.

Digital campaign measurement – why it should be priority today.

Speaker: Mr. Thithan  Chareonthong, Commercial Lead, Digital, Nielsen Media (Thailand)

 

โดย: คุณธีร์ธัญ เจริญทอง Commercial Lead Digital นีลเส็น มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

บรรยายไทย

10.00 – 11.20 Hrs.

How digital transformation is shaping the future of services industry?

Speaker: Dr. Pradit Somprakij, Managing Director, Greenline Synergy Co., Ltd.

representative from BDMS hospital group and Mr. Phruek Wardkeian, Strategic Procurement Manager, Thainamthip Co., Ltd.

 

การเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัลจะกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมบริการได้อย่างไร?

โดย นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด ใน นามบริษัทที่ดูแลงานด้าน IT ในเครือโรงพยาบาล BDMS และ คุณพฤกษ์ วาดเขียน (Strategic Procurement Manager) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

บรรยายไทย

11.30 – 12.20 Hrs.

RITTAL EDGE DC Solutions.

Speaker:  Mr. Gaurav Singh, IT infrastructure specialist, of Rittal India Pvt ltd.

Conducted in English

13.00 – 13.30 Hrs.

“Drive IT Transformation in New Normal with Nutanix Enterprise Cloud Platform”
Speaker : Mr. Thawipong Anotaisinthawee, Country Manager, Nutanix (Thailand) Co., Ltd.

 

“เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านไอทีในยุค New Normal ด้วย Nutanix Enterprise Cloud Platform”
โดย คุณทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท นูทานิคซ์ ประเทศไทย

บรรยายไทย

13.40 – 14.10 Hrs.

Protect power plant and industrial infrastructure from cyber attack! how to mitigate the risk based on case study.

Speaker:  Mr. Takashi  Amano, General Manager, Toshiba Corporation

Technology Executive / CISO & CPIO, Toshiba Digital Solutions Corporation

 

ป้องกันโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  แนวทางการลดความเสี่ยง อ้างอิงจากกรณีศึกษา

โดย คุณทาคาชิ อะมาโน ผู้จัดการทั่วไป โตชิบา คอร์ปอเรชั่น, ผู้บริหารเทคโนโลยี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยของข้อมูล และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลส่วนบุคคล โตชิบา ดิจิทัล โซลูชัน คอปอเรชั่น

Conducted in English

14.20 – 14.50 Hrs.

Redefined data management with HPE solution.

โดย คุณทรงพล แสงมาศ Storage Sales Specialist บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์ และคุณณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์  ผู้จัดการกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ บริษัท จีเอเบิล จำกัด

บรรยายไทย

15.00 – 15.30 Hrs.

Intrinsic security for virtual infrastructure (VM and container) workload

Speaker:  Mr. Paanob Mahanarongchai , Senior Solution Engineer, VMware

โดย คุณภานพ มหณรงค์ชัย Senior Solution Engineer VMware

บรรยายไทย

15.40 – 16.10 Hrs.

Strengthen your digital business, powered by data. running in a multi-cloud world.

Speaker: Mr. Chotiwit Jaruwansatid, Field CTO, Dell Technologies (Thailand)

 

เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจยุคดิจิทัลด้วยการบริหารข้อมูลบนเทคโนโลยีแบบมัลติคลาวด์

โดย: คุณโชติวิทย์ จารุวรรณสถิต Field CTO เดลล์ เทคโนโลยีส์

บรรยายไทย

16.20 – 16.50 Hrs.

Edge solutions: accelerated scalable compute from the edge to anywhere.

Speaker:  Mr. Thitinan Nilsalub, Systems Engineer, Dell Technologies.

 

การเปลี่ยนแปลงด้าน Computing ในปัจจุบันและอนาคต แล้วทำไมต้องเป็น Edge  Computing  รวมไปถึงการประยุกต์การทำงานของ Edge Computing

โดย คุณฐิตินันท์ นิลสลับ วิศวกรระบบ เดลล์ เทคโนโลยีส์

บรรยายไทย

10.00 – 10.30 Hrs.

Empower Digital Retail with SAP & Atos.

Speaker: Ms. Penpak Kongudomsin, Atos Retail Market Lead, Atos IT Solutions and Services (Thailand)

 

เสริมศักยภาพธุรกิจให้ก้าวล้ำนำคู่แข่งในยุคดิจิทัล ด้วย SAP Retail จาก Atos

คุณเพ็ญพักตร์ คงอุดมสิน, Atos Retail Market Lead,  บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บรรยายไทย

10.40 – 11.50 Hrs.

Evolve your first line workforce for the new normal.

Speaker: Mr. Chaiwat   Stirasatian , Sr. Manager, Product Marketing and Operation, IM Business , Thai Samsung Electronics Co., Ltd. and Mr. Phantip Kokilanon, Office 365 Consumption Hero, Microsoft (Thailand) Ltd.

 

โดย: คุณชัยวัฒน์ สถิตรสเถียร, หัวหน้าฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้าองค์กร  ธุรกิจโทรคมนาคมและ ไอที, บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ คุณพันธ์ทิพย์ โกกิลานนท์Office 365 Consumption Hero, บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บรรยายไทย

13.00 – 13.30 Hrs.

อยู่อย่างไร? เมื่อ AI ครองงาน

โดย : ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ราชบัณฑิต ราชบัณฑิตยสภา และ ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

บรรยายไทย

14.20 – 14.50 Hrs.

Oracle Cloud –  Next-generation cloud infrastructure, True Cloud for enterprise optimal data networking fees and automated migration Oracle Cloud infrastructure platform is built for enterprises that are looking for higher performance computing with easy migration of their on-premised applications to the Cloud

Speaker: Ms. Tidaporn Santimanawong, Senior Director-Solution Engineering – Cloud Platform – ASEAN, Oracle ASEAN

บรรยายไทย

15.00 – 15.30 Hrs.

Using AIOps to gain insight and automate your IT operation management.

Speaker: Mr. Charnchai  Jiamchoatpattanakul Netka, CEO, Netka System Co., Ltd.

 

การใช้ AIOps เพื่อเห็นข้อมูลเชิงลึกและการทำงานแบบอัตโนมัติสำหรับการบริหารและการปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย : คุณชาญชัย เจียมโชติพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด

15.40 – 16.10 Hrs.

Drive business with “Innovators DNA”

Speaker: Mr. Pichit Ngamjarussrivichai, Program Director, Thai-Nichi Institute of Technology

 

ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย “Innovators DNA”

โดย: คุณพิชิต งามจรัสศรีวิชัย, ประธานหลักสูตร, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

บรรยายไทย

16.20 – 16.50 Hrs.

“Zero-Trust security: the new approach in the new normal”

Speaker : Mr. Saruj Thipsena, Solution Specialists Team Lead – Microsoft Thailand

โดย : คุณสรุจ ทิพเสนา ผู้อำนวยการฝ่ายโซลูชั่นองค์กร ไมโครซอฟท์ประเทศไทย

บรรยายไทย

10.00 – 10.30 Hrs.

Let’s Identifying data threats early.

โดย คุณคณิษฎ์ คล้ายอุดม, ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดินนายด์ จำกัด

บรรยายไทย

10.40 – 11.10 Hrs.

Innovation & new economy.

Speaker: Dr. Pun-Arj  Chairatana, Executive Director, National Innovation Agency (Public Organization)

 

นวัตกรรมกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ New economy.

โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

บรรยายไทย

11.20 – 12.00 Hrs.

Malaysia and innovation – visions for the future and why – innovation has always been a sub-context of Malaysian digital companies. discussing the success stories in how these companies rolled out innovative ideas to address problems faced today and tomorrow.

Moderator : Mr. Gopi Ganesalingam, VP of Global Growth Acceleration, MDEC

Panelists      : Mr. Ricky Wijaya, Co-Founder, Workspez

Mr. Vic Sithasanan, Chief Growth Officer, Everise DX

Mr. Kamil Mehmood, Co-Founder, Agorai

Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)

Conducted in English

13.00 – 14.10 Hrs.

“Presentations by Malaysian Tech Companies”

Conducted in English

14.20 – 14.50 Hrs.

Cyber crime & solution to eliminate them.

Mr. Kraiwit Chursai, Associate Product Manager, World Information Technology Co., Ltd.

 

อาชญากรรมทางโลกไซเบอร์และวิธีการรับมือ ป้องกันและแนวทางแก้ไข

โดย คุณไกรวิทย์ เชื้อสาย ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท เวิลด์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด

บรรยายไทย

15.00 – 15.30 Hrs.

5G Ecosystem for Enterprises on Digital Transformation.

Speaker: Mr.Tanapong Ittisakulchai, Chief Enterprise Business Officer (CEBO), Advanced Information Service (AIS)

 

โดย คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย, หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร, บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)

บรรยายไทย

15.40 – 16.10 Hrs.

5G Status in Thailand.

Speaker: Dr. Chieanchuang Kalayanamitr, President, Engineering Institute of Thailand (EIT), Computer Engineering

 

โดย ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร ประธานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Conducted in English

16.20 -16.50 Hrs.

5G for industrial

 

Moderator : Ms.Shannon Kalayanamitr Partner, Gobi Partners | Speaker : Mr. Ben Patullo Vice President, ASEAN Region Mavenir.com

Conducted in English

10.00 – 10.30 Hrs.

Japan recommend IT day keynote

Heading for the future of manufacturing – IOT/DX makes smarter factory

Speaker : Mr. Tomonori Yako, CEO of INDUSTRY-X.Inc.

บรรยายญี่ปุ่น

(ซับไทย)

10.40 – 11.10 Hrs.

ISID smart manufacturing solution.

Speaker:  Mr. Amornnart Paensook, General Manager

Ms. Wanna Rodphai, Engineering Application Team Leader

Mr.  Jaturachai Phantathik, Senior Solution Architecture

Ms. Supawadee Klommit, BI Application Consultant

Mr. Parinya Thamajulsatit, Senior Solution Architecture

Mr. Pusaris Kaewsut, Assistant Technical

ISID South East Asia (Thailand) Company Limited

บรรยายไทย

11.20 – 11.50 Hrs.

Qualica Thailand IT solution for manufacturing

Speaker: Ms. Nichapa Pan-o, Sale Executive, Qualica ( Thailand ) Co., Ltd.

บรรยายไทย

13.00 – 13.30 Hrs.

Hitachi’s Solution when the New Normal is ‘’Work form Home’’

Speaker: Mr. Tanachon Sodsai,Consultant

 

Hitachi Asia (JP1)

บรรยายไทย

13.40 – 14.10 Hrs.

Mcframe  ERP/ IoT and BI solution

ตอบโจทย์โรงงานอุตสหกรรมแบบครบจบในที่เดียวด้วย

Speaker:  Ms. Kornnaran Panguthai, Division Manager (Solution 2 Division).

Ms. Natthaporn  Jansangdang, Presale

Ms. Thanaporn   Intarapakawong, ERP/ BI Engineer

Toyo Business Engineering (Thailand) Co., Ltd.

บรรยายไทย

14.20 – 14.50 Hrs.

Vehicle dispatch optimization system with Mii Hawk and Dataspider

HULFT Co., Ltd.

Speaker : Ms. Sireeras Panyaupatum, Application Specialist

Ms. Thutiya Mukem, Consultant

HULFT Co., Ltd.

บรรยายไทย

15.00 – 15.30 Hrs.

Lumada manufacturing insights   – accelerate kaizen by digital-

Speaker: Ms. Nithima Laobooncharoen,Senior Consultant, Hitachi Asia (MfI)

บรรยายไทย

Day 1 : 23 Nov 2020

10.00 – 10.30 Hrs.

การอบรมและส่งเสริมความรู้เพื่อบริหารบุคลากรให้เท่าทันเทคโนโลยีในระดับสากล

 

โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บรรยายไทย

10.40 – 11.10 Hrs.

Sharpening & nurturing human capital in digital economy.
Speaker: Assist. Prof. Dr. Nuttapon Nimmanphatcharin, President & CEO, Digital Economy Promotion Agency (DEPA)

 

ลับคมเพิ่มทักษะต้นทุนมนุษย์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
โดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

บรรยายไทย

11.20 – 11.50 Hrs.

Role of AI in Post COVID-19 World.
Speaker: Mr.Tee Vachiramon, Founder & CEO, Sertis Co., Ltd.

บทบาทสำคัญของ AI ในโลกยุคหลัง COVID-19
โดย: คุณธี วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด

บรรยายไทย

13.00 – 13.30 Hrs.

Smart Manufacturing for the New Normal.

Speaker: Mr. Pakpoom Saebae, Managing Director, Plant One Company representative from Software Park Thailand

 

อุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะในยุคนิวนอมอล

โดย คุณภาคภูมิ แซ่เบ๊, กรรมการผู้จัดการ, บริษัท พลาน์ทวัน จำกัด ในนามเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

บรรยายไทย

13.40 – 14.10 Hrs.

5G Edge Computing Enabling Singapore in Digital Transformation
Speaker: Mr. Jules Lee, Lead Architect, Dell Technologies

Conducted in English

14.25 – 15.25 Hrs.

SPOT IT RIGHT: เจาะลึกโอกาสในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

Speaker: Ms. Pornvadee Pornmingmast, Head Of Commercial, Consumer Intelligence Thailand, The Nielsen Company (Thailand) Ltd.

 

โดย คุณภรวดี พรมิ่งมาศ ผู้อำนวยการ, หัวหน้าทีมฝ่ายข้อมูลเชิงลึกผู้บริโภค, บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด

บรรยายไทย

15.40 – 16.40 Hrs.

Digital campaign measurement – why it should be priority today.

Speaker: Mr. Thithan  Chareonthong, Commercial Lead, Digital, Nielsen Media (Thailand)

 

โดย: คุณธีร์ธัญ เจริญทอง Commercial Lead Digital นีลเส็น มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

บรรยายไทย

Day 2 : 24 Nov 2020

10.00 – 11.20 Hrs.

How digital transformation is shaping the future of services industry?

Speaker: Dr. Pradit Somprakij, Managing Director, Greenline Synergy Co., Ltd.

representative from BDMS hospital group and Mr. Phruek Wardkeian, Strategic Procurement Manager, Thainamthip Co., Ltd.

 

การเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัลจะกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมบริการได้อย่างไร?

โดย นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด ใน นามบริษัทที่ดูแลงานด้าน IT ในเครือโรงพยาบาล BDMS และ คุณพฤกษ์ วาดเขียน (Strategic Procurement Manager) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

บรรยายไทย

11.30 – 12.20 Hrs.

RITTAL EDGE DC Solutions.

Speaker:  Mr. Gaurav Singh, IT infrastructure specialist, of Rittal India Pvt ltd.

Conducted in English

13.00 – 13.30 Hrs.

“Drive IT Transformation in New Normal with Nutanix Enterprise Cloud Platform”
Speaker : Mr. Thawipong Anotaisinthawee, Country Manager, Nutanix (Thailand) Co., Ltd.

 

“เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านไอทีในยุค New Normal ด้วย Nutanix Enterprise Cloud Platform”
โดย คุณทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท นูทานิคซ์ ประเทศไทย

บรรยายไทย

13.40 – 14.10 Hrs.

Protect power plant and industrial infrastructure from cyber attack! how to mitigate the risk based on case study.

Speaker:  Mr. Takashi  Amano, General Manager, Toshiba Corporation

Technology Executive / CISO & CPIO, Toshiba Digital Solutions Corporation

 

ป้องกันโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  แนวทางการลดความเสี่ยง อ้างอิงจากกรณีศึกษา

โดย คุณทาคาชิ อะมาโน ผู้จัดการทั่วไป โตชิบา คอร์ปอเรชั่น, ผู้บริหารเทคโนโลยี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยของข้อมูล และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลส่วนบุคคล โตชิบา ดิจิทัล โซลูชัน คอปอเรชั่น

Conducted in English

14.20 – 14.50 Hrs.

Redefined data management with HPE solution.

โดย คุณทรงพล แสงมาศ Storage Sales Specialist บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์ และคุณณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์  ผู้จัดการกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ บริษัท จีเอเบิล จำกัด

บรรยายไทย

15.00 – 15.30 Hrs.

Intrinsic security for virtual infrastructure (VM and container) workload

Speaker:  Mr. Paanob Mahanarongchai , Senior Solution Engineer, VMware

โดย คุณภานพ มหณรงค์ชัย Senior Solution Engineer VMware

บรรยายไทย

15.40 – 16.10 Hrs.

Strengthen your digital business, powered by data. running in a multi-cloud world.

Speaker: Mr. Chotiwit Jaruwansatid, Field CTO, Dell Technologies (Thailand)

 

เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจยุคดิจิทัลด้วยการบริหารข้อมูลบนเทคโนโลยีแบบมัลติคลาวด์

โดย: คุณโชติวิทย์ จารุวรรณสถิต Field CTO เดลล์ เทคโนโลยีส์

บรรยายไทย

16.20 – 16.50 Hrs.

Edge solutions: accelerated scalable compute from the edge to anywhere.

Speaker:  Mr. Thitinan Nilsalub, Systems Engineer, Dell Technologies.

 

การเปลี่ยนแปลงด้าน Computing ในปัจจุบันและอนาคต แล้วทำไมต้องเป็น Edge  Computing  รวมไปถึงการประยุกต์การทำงานของ Edge Computing

โดย คุณฐิตินันท์ นิลสลับ วิศวกรระบบ เดลล์ เทคโนโลยีส์

บรรยายไทย

Day 3 : 25 Nov 2020

10.00 – 10.30 Hrs.

Empower Digital Retail with SAP & Atos.

Speaker: Ms. Penpak Kongudomsin, Atos Retail Market Lead, Atos IT Solutions and Services (Thailand)

 

เสริมศักยภาพธุรกิจให้ก้าวล้ำนำคู่แข่งในยุคดิจิทัล ด้วย SAP Retail จาก Atos

คุณเพ็ญพักตร์ คงอุดมสิน, Atos Retail Market Lead,  บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บรรยายไทย

10.40 – 11.50 Hrs.

Evolve your first line workforce for the new normal.

Speaker: Mr. Chaiwat   Stirasatian , Sr. Manager, Product Marketing and Operation, IM Business , Thai Samsung Electronics Co., Ltd. and Mr. Phantip Kokilanon, Office 365 Consumption Hero, Microsoft (Thailand) Ltd.

 

โดย: คุณชัยวัฒน์ สถิตรสเถียร, หัวหน้าฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้าองค์กร  ธุรกิจโทรคมนาคมและ ไอที, บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ คุณพันธ์ทิพย์ โกกิลานนท์Office 365 Consumption Hero, บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บรรยายไทย

13.00 – 13.30 Hrs.

อยู่อย่างไร? เมื่อ AI ครองงาน

โดย : ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ราชบัณฑิต ราชบัณฑิตยสภา และ ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

บรรยายไทย

14.20 – 14.50 Hrs.

Oracle Cloud –  Next-generation cloud infrastructure, True Cloud for enterprise optimal data networking fees and automated migration Oracle Cloud infrastructure platform is built for enterprises that are looking for higher performance computing with easy migration of their on-premised applications to the Cloud

Speaker: Ms. Tidaporn Santimanawong, Senior Director-Solution Engineering – Cloud Platform – ASEAN, Oracle ASEAN

บรรยายไทย

15.00 – 15.30 Hrs.

Using AIOps to gain insight and automate your IT operation management.

Speaker: Mr. Charnchai  Jiamchoatpattanakul Netka, CEO, Netka System Co., Ltd.

 

การใช้ AIOps เพื่อเห็นข้อมูลเชิงลึกและการทำงานแบบอัตโนมัติสำหรับการบริหารและการปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย : คุณชาญชัย เจียมโชติพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด

15.40 – 16.10 Hrs.

Drive business with “Innovators DNA”

Speaker: Mr. Pichit Ngamjarussrivichai, Program Director, Thai-Nichi Institute of Technology

 

ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย “Innovators DNA”

โดย: คุณพิชิต งามจรัสศรีวิชัย, ประธานหลักสูตร, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

บรรยายไทย

16.20 – 16.50 Hrs.

“Zero-Trust security: the new approach in the new normal”

Speaker : Mr. Saruj Thipsena, Solution Specialists Team Lead – Microsoft Thailand

โดย : คุณสรุจ ทิพเสนา ผู้อำนวยการฝ่ายโซลูชั่นองค์กร ไมโครซอฟท์ประเทศไทย

บรรยายไทย

Day 4 : 26 Nov 2020

10.00 – 10.30 Hrs.

Let’s Identifying data threats early.

โดย คุณคณิษฎ์ คล้ายอุดม, ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดินนายด์ จำกัด

บรรยายไทย

10.40 – 11.10 Hrs.

Innovation & new economy.

Speaker: Dr. Pun-Arj  Chairatana, Executive Director, National Innovation Agency (Public Organization)

 

นวัตกรรมกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ New economy.

โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

บรรยายไทย

11.20 – 12.00 Hrs.

Malaysia and innovation – visions for the future and why – innovation has always been a sub-context of Malaysian digital companies. discussing the success stories in how these companies rolled out innovative ideas to address problems faced today and tomorrow.

Moderator : Mr. Gopi Ganesalingam, VP of Global Growth Acceleration, MDEC

Panelists      : Mr. Ricky Wijaya, Co-Founder, Workspez

Mr. Vic Sithasanan, Chief Growth Officer, Everise DX

Mr. Kamil Mehmood, Co-Founder, Agorai

Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)

Conducted in English

13.00 – 14.10 Hrs.

“Presentations by Malaysian Tech Companies”

Conducted in English

14.20 – 14.50 Hrs.

Cyber crime & solution to eliminate them.

Mr. Kraiwit Chursai, Associate Product Manager, World Information Technology Co., Ltd.

 

อาชญากรรมทางโลกไซเบอร์และวิธีการรับมือ ป้องกันและแนวทางแก้ไข

โดย คุณไกรวิทย์ เชื้อสาย ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท เวิลด์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด

บรรยายไทย

15.00 – 15.30 Hrs.

5G Ecosystem for Enterprises on Digital Transformation.

Speaker: Mr.Tanapong Ittisakulchai, Chief Enterprise Business Officer (CEBO), Advanced Information Service (AIS)

 

โดย คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย, หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร, บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)

บรรยายไทย

15.40 – 16.10 Hrs.

5G Status in Thailand.

Speaker: Dr. Chieanchuang Kalayanamitr, President, Engineering Institute of Thailand (EIT), Computer Engineering

 

โดย ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร ประธานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Conducted in English

16.20 -16.50 Hrs.

5G for industrial

 

Moderator : Ms.Shannon Kalayanamitr Partner, Gobi Partners | Speaker : Mr. Ben Patullo Vice President, ASEAN Region Mavenir.com

Conducted in English

Day 5 : 27 Nov 2020

10.00 – 10.30 Hrs.

Japan recommend IT day keynote

Heading for the future of manufacturing – IOT/DX makes smarter factory

Speaker : Mr. Tomonori Yako, CEO of INDUSTRY-X.Inc.

บรรยายญี่ปุ่น

(ซับไทย)

10.40 – 11.10 Hrs.

ISID smart manufacturing solution.

Speaker:  Mr. Amornnart Paensook, General Manager

Ms. Wanna Rodphai, Engineering Application Team Leader

Mr.  Jaturachai Phantathik, Senior Solution Architecture

Ms. Supawadee Klommit, BI Application Consultant

Mr. Parinya Thamajulsatit, Senior Solution Architecture

Mr. Pusaris Kaewsut, Assistant Technical

ISID South East Asia (Thailand) Company Limited

บรรยายไทย

11.20 – 11.50 Hrs.

Qualica Thailand IT solution for manufacturing

Speaker: Ms. Nichapa Pan-o, Sale Executive, Qualica ( Thailand ) Co., Ltd.

บรรยายไทย

13.00 – 13.30 Hrs.

Hitachi’s Solution when the New Normal is ‘’Work form Home’’

Speaker: Mr. Tanachon Sodsai,Consultant

 

Hitachi Asia (JP1)

บรรยายไทย

13.40 – 14.10 Hrs.

Mcframe  ERP/ IoT and BI solution

ตอบโจทย์โรงงานอุตสหกรรมแบบครบจบในที่เดียวด้วย

Speaker:  Ms. Kornnaran Panguthai, Division Manager (Solution 2 Division).

Ms. Natthaporn  Jansangdang, Presale

Ms. Thanaporn   Intarapakawong, ERP/ BI Engineer

Toyo Business Engineering (Thailand) Co., Ltd.

บรรยายไทย

14.20 – 14.50 Hrs.

Vehicle dispatch optimization system with Mii Hawk and Dataspider

HULFT Co., Ltd.

Speaker : Ms. Sireeras Panyaupatum, Application Specialist

Ms. Thutiya Mukem, Consultant

HULFT Co., Ltd.

บรรยายไทย

15.00 – 15.30 Hrs.

Lumada manufacturing insights   – accelerate kaizen by digital-

Speaker: Ms. Nithima Laobooncharoen,Senior Consultant, Hitachi Asia (MfI)

บรรยายไทย

*Remark: Programme are subject to change without notice.

*หมายเหตุ: โปรแกรมสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

PLATINUM SPONSOR

SILVER SPONSORS

CONFERENCE SPONSOR

KNOWLEDGE PARTNER

Previous Webinars

“CEBIT ASEAN Thailand Webinar Series: September 2020”

AI & IoT Day

How IoT and AI can help you in your business continuity during and post COVID-19?

24 September 2020 14.40 – 16.40 Hrs. (Bangkok Time)

14.40 – 14.50

Welcoming remarks and introduction of speakers

– CEBIT ASEAN Thailand

14.50 – 15.35

[Exclusive Sponsor] How to retrofit old automation to industries 4.0 by PTC Thingworx? (Conducted in Thai)

By Mr. Patipon Ponparee, Design unit Team leader
ACA PACIFIC

15.40 – 16.40

Overview of Thai AI Consortium and Introduce Artificial Intelligence Entrepreneur Association of Thailand (Conducted in Thai)

By

 • Professor Dr. Thanaruk Theeramunkong,
  President of Artificial Intelligence Associaition of Thailand
 • Dr. Kobkrit Viriyayudhakorn,
  Committee Artificial Intelligence Associaition of Thailand
  and CEO of iApp Technology Co., Ltd.

Interested to find out more?

Please contact +6696-515-5667 or email info@cebitasean.com
or website
www.cebitasean.com

“CEBIT ASEAN Thailand Webinar Series: August 2020”

Technology in Time of Crisis

28 August 2020 10.00 – 17.00 Hrs. (Bangkok Time)

10.00 -10.15

Welcoming remarks and introduction of speakers

– CEBIT ASEAN Thailand

10.15 – 10.45
(30 mins)

Latest Threat and Countermeasure for Enterprise against Cybersecurity (conducted in English)     

By Mr. Norihiko MAEDA,
Director of CEO Office at FFRI Security, Inc and director of JNSA
(Japan Network Security Association, NPO)

13.00 – 13.15

Welcoming remarks and introduction of speakers

– CEBIT ASEAN Thailand

13.15 – 13.45
(30 mins)

Antivirus & Threats Protection on Mobile – The leader in mobile security, protect your organization with Lookout (Conducted in Thai)

By Mr. Ratchapon Jantana
Pre-Sales Engineer
ACA Pacific Group Co.,Ltd.

14.00 – 14.45
(45 mins)

[Exclusive Sponsor] How To Take Your Workforce Passwordless and Touchless (Conducted in Thai)

By Mr. Somkiat Angsirikulthamrong
Regional Sales Manager
Entrust Datacard Asia Pacific Limited

15.00 – 15.45
(45 mins)

[Exclusive Sponsor] Guideline for Storing and Managing Log File Data Compliance with Digital Law of Thailand on Softnix Solution (Conducted in Thai)

By Mr. Rujirapong Ritwong
Managing Director
Softnix Technology Co., Ltd.

16.00 – 16.45
(45 mins)

5G Technology for Manufacturing Business (Conducted in Thai)

By Mr. Somboon Martkamjan
Head of Digital Partnerships & Innovations
AIS

Interested to find out more?

Please contact +6696-515-5667 or email info@cebitasean.com
or website
www.cebitasean.com

“CEBIT ASEAN Thailand Webinar Series: July 2020” – E-Commerce Day

How can you ride the wave of Ecommerce during and after COVID-19?

24 July 2020 14.00 – 16.20 Hrs. (Bangkok Time)

14.00 -14.10

Welcoming remarks and introduction of speakers

– CEBIT ASEAN Thailand

14.10 – 14.25

Post-COVID-19 Retail New Technology and Big Data : POPSQUARE AND ITS SMART SHOP PLATFORM (conducted in English)     

– Mr. Francis Kwok, CEO & Co-Founder of Popsquare Ltd.

14.25 – 14.40

Crossborder Omni-Channel Supply Chain Innovation for COVID-19: Excellent  Solution for Leading Brand to Win Business in the New Retail Era (conducted in English)

– Mr. Terry Chan, Founder & CEO, JUSTT GROUP, Founder & Chairman, Hong Kong eCommerce Supply Chain Association (HKeCSC), Adjunct Lecturer, The University of Hong Kong, Mentor, Hong Kong Science & Technology Park, Former GM 3PL, Lazada (Alibaba Group)

14.40 – 14.55

Post COVID-19: The future of digital payments (conducted in English)

– Mr. Paradorn Wichayapinyo, President of Thailand E-Payment Trade Association

15.00 – 15.40

Understanding Thailand E-Commerce Landscape, Customer online behavior  change and Opportunity in light of Covid -19 (conducted in English)

– Mr. Thanawat Malabuppha , President of Thailand E-Commerce Association

& Chief Executive Officer of Priceza

15.40 – 16.10

[Exclusive Sponsor] Scale up your e-commerce business during Covid-19 with logistics solutions (conducted in Thai)

– Mr. Rubchai Chinsuwan, Fulfillment Business Senior Manager, SCG Logistics Management Co., Ltd.

16.10 -16.20

Q & A

Interested to find out more?

Please contact +6696-515-5667 or email info@cebitasean.com
or website
www.cebitasean.com

CEBIT ASEAN Thailand – ASEAN’s innovation and digitalization business platform for IT professionals and decision-makers, from startups to enterprises is delighted to launch its first ever webinar series and you are invited!

CEBIT ASEAN Thailand x TechTalkThai Webinars are open for free to all industry professionals.

29 May 2020 | CEBIT X TechTalkThai Webinar – Navigating the Impact of COVID 19

btn-webinar-replay

29 May 2020

10.30-11.30 hrs.

 

Reboot your business post COVID-19
(Conducted in Thai)

 

Mr. Yongsit Rojsrikul
Chief Enterprise Business Officer: CEBO
Advanced Info Service Plc (AIS)

  

About speaker :

Since May 2018, Mr. Yongsit Rojsrikul is Chief Enterprise Business Officer of Advanced Info Service Plc (AIS) responsible for the marketing, sales, product and customer service operations of AIS’s enterprise and SME segments, including related applications platforms, products and services, covering mobile, telecom, IT products and other new technologies such as IOT, Cloud Computing, Digital Marketing, etc. Prior to AIS, he was advisor to several companies and projects.

From 2012 to 2014, he was Governor of the Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA), the State Owned Enterprise responsible for the construction and operations of MRT subway and elevated trains in Bangkok and provinces.

From 1991 as the founding member and for over 20 years, he was head of marketing, sales and business development units of Thaicom Plc, and was its Chief Commercial Officer and Executive Vice President in 2004 until 2011. Prior to Thaicom, he was sales engineer for computer products.

Mr. Yongsit graduated with Bachelor Degree of Electrical Engineering from Chulalongkorn University and obtained Master of Business Administration from California State University, Dominguez Hills Campus, USA.

btn-webinar-replay

29 May 2020

10.30-11.30 hrs.

 

Reboot your business post COVID-19
(Conducted in Thai)

 

Mr. Silawat Santivisat
Senior Executive Vice President
KASIKORNBANK PCL

  

About speaker :

Specialize in Transaction Banking: Payment, Cash Management, Trade, Custodian. New innovation. Blockchain. Cryptocurrency. Digital Marketing, Leadership.

btn-webinar-replay

29 May 2020

13.30 – 14.30 hrs.

 

How to adapt and implement AI technology to enhance your business  post COVID-19?

(Conducted in Thai)

 

Mr.Tee Vachiramon

Founder & CEO

Sertis Co., Ltd.

  

Topic description :

According to the COVID-19 pandemic which affects human life around the world, many countries including Thailand have developed technology and innovation to deal with this situation. Many businesses realize how important the technology is, and try to implement the latest technology for their business to increase operational efficiency and to be ready for the “New Normal”, because those who understand and act on this new normal will have ample opportunities for growth. In a sense, what are the essential roles of AI in a post COVID-19? Please stay tuned for more details with CEBIT X TechTalkThai Webinar on May 29, 2020.

 

About speaker :

Tee Vachiramon is a founder and CEO of Sertis Co., Ltd, a leading Data Science and AI research that powers various applications transforming businesses. After pursuing his BA and MEng from University of Cambridge, and experiencing his careers more than a decade in Data science, AI, and Data strategy from Oliver Wyman in London and Dajiadian.com in Beijing, he foresaw opportunity in Thailand, and later established Sertis in 2014. With more than 150 dedicated data and business professionals, his aim is to push the boundaries of AI and Data Science in Thailand and the region with more than 1 billion revenue.

Interested to find out more?

Please contact +6696-515-5667 or email info@cebitasean.com
or website
www.cebitasean.com

September 2020

“CEBIT ASEAN Thailand Webinar Series: September 2020”

AI & IoT Day

How IoT and AI can help you in your business continuity during and post COVID-19?

24 September 2020 14.40 – 16.40 Hrs. (Bangkok Time)

14.40 – 14.50

Welcoming remarks and introduction of speakers

– CEBIT ASEAN Thailand

14.50 – 15.35

[Exclusive Sponsor] How to retrofit old automation to industries 4.0 by PTC Thingworx? (Conducted in Thai)

By Mr. Patipon Ponparee, Design unit Team leader
ACA PACIFIC

15.40 – 16.40

Overview of Thai AI Consortium and Introduce Artificial Intelligence Entrepreneur Association of Thailand (Conducted in Thai)

By

 • Professor Dr. Thanaruk Theeramunkong,
  President of Artificial Intelligence Associaition of Thailand
 • Dr. Kobkrit Viriyayudhakorn,
  Committee Artificial Intelligence Associaition of Thailand
  and CEO of iApp Technology Co., Ltd.

Interested to find out more?

Please contact +6696-515-5667 or email info@cebitasean.com
or website
www.cebitasean.com

August 2020

“CEBIT ASEAN Thailand Webinar Series: August 2020”

Technology in Time of Crisis

28 August 2020 10.00 – 17.00 Hrs. (Bangkok Time)

10.00 -10.15

Welcoming remarks and introduction of speakers

– CEBIT ASEAN Thailand

10.15 – 10.45
(30 mins)

Latest Threat and Countermeasure for Enterprise against Cybersecurity (conducted in English)     

By Mr. Norihiko MAEDA,
Director of CEO Office at FFRI Security, Inc and director of JNSA
(Japan Network Security Association, NPO)

13.00 – 13.15

Welcoming remarks and introduction of speakers

– CEBIT ASEAN Thailand

13.15 – 13.45
(30 mins)

Antivirus & Threats Protection on Mobile – The leader in mobile security, protect your organization with Lookout (Conducted in Thai)

By Mr. Ratchapon Jantana
Pre-Sales Engineer
ACA Pacific Group Co.,Ltd.

14.00 – 14.45
(45 mins)

[Exclusive Sponsor] How To Take Your Workforce Passwordless and Touchless (Conducted in Thai)

By Mr. Somkiat Angsirikulthamrong
Regional Sales Manager
Entrust Datacard Asia Pacific Limited

15.00 – 15.45
(45 mins)

[Exclusive Sponsor] Guideline for Storing and Managing Log File Data Compliance with Digital Law of Thailand on Softnix Solution (Conducted in Thai)

By Mr. Rujirapong Ritwong
Managing Director
Softnix Technology Co., Ltd.

16.00 – 16.45
(45 mins)

5G Technology for Manufacturing Business (Conducted in Thai)

By Mr. Somboon Martkamjan
Head of Digital Partnerships & Innovations
AIS

Interested to find out more?

Please contact +6696-515-5667 or email info@cebitasean.com
or website
www.cebitasean.com

July 2020

“CEBIT ASEAN Thailand Webinar Series: July 2020” – E-Commerce Day

How can you ride the wave of Ecommerce during and after COVID-19?

24 July 2020 14.00 – 16.20 Hrs. (Bangkok Time)

14.00 -14.10

Welcoming remarks and introduction of speakers

– CEBIT ASEAN Thailand

14.10 – 14.25

Post-COVID-19 Retail New Technology and Big Data : POPSQUARE AND ITS SMART SHOP PLATFORM (conducted in English)     

– Mr. Francis Kwok, CEO & Co-Founder of Popsquare Ltd.

14.25 – 14.40

Crossborder Omni-Channel Supply Chain Innovation for COVID-19: Excellent  Solution for Leading Brand to Win Business in the New Retail Era (conducted in English)

– Mr. Terry Chan, Founder & CEO, JUSTT GROUP, Founder & Chairman, Hong Kong eCommerce Supply Chain Association (HKeCSC), Adjunct Lecturer, The University of Hong Kong, Mentor, Hong Kong Science & Technology Park, Former GM 3PL, Lazada (Alibaba Group)

14.40 – 14.55

Post COVID-19: The future of digital payments (conducted in English)

– Mr. Paradorn Wichayapinyo, President of Thailand E-Payment Trade Association

15.00 – 15.40

Understanding Thailand E-Commerce Landscape, Customer online behavior  change and Opportunity in light of Covid -19 (conducted in English)

– Mr. Thanawat Malabuppha , President of Thailand E-Commerce Association

& Chief Executive Officer of Priceza

15.40 – 16.10

[Exclusive Sponsor] Scale up your e-commerce business during Covid-19 with logistics solutions (conducted in Thai)

– Mr. Rubchai Chinsuwan, Fulfillment Business Senior Manager, SCG Logistics Management Co., Ltd.

16.10 -16.20

Q & A

Interested to find out more?

Please contact +6696-515-5667 or email info@cebitasean.com
or website
www.cebitasean.com

May 2020

CEBIT ASEAN Thailand – ASEAN’s innovation and digitalization business platform for IT professionals and decision-makers, from startups to enterprises is delighted to launch its first ever webinar series and you are invited!

CEBIT ASEAN Thailand x TechTalkThai Webinars are open for free to all industry professionals.

29 May 2020 | CEBIT X TechTalkThai Webinar – Navigating the Impact of COVID 19

btn-webinar-replay

29 May 2020

10.30-11.30 hrs.

 

Reboot your business post COVID-19
(Conducted in Thai)

 

Mr. Yongsit Rojsrikul
Chief Enterprise Business Officer: CEBO
Advanced Info Service Plc (AIS)

  

About speaker :

Since May 2018, Mr. Yongsit Rojsrikul is Chief Enterprise Business Officer of Advanced Info Service Plc (AIS) responsible for the marketing, sales, product and customer service operations of AIS’s enterprise and SME segments, including related applications platforms, products and services, covering mobile, telecom, IT products and other new technologies such as IOT, Cloud Computing, Digital Marketing, etc. Prior to AIS, he was advisor to several companies and projects.

From 2012 to 2014, he was Governor of the Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA), the State Owned Enterprise responsible for the construction and operations of MRT subway and elevated trains in Bangkok and provinces.

From 1991 as the founding member and for over 20 years, he was head of marketing, sales and business development units of Thaicom Plc, and was its Chief Commercial Officer and Executive Vice President in 2004 until 2011. Prior to Thaicom, he was sales engineer for computer products.

Mr. Yongsit graduated with Bachelor Degree of Electrical Engineering from Chulalongkorn University and obtained Master of Business Administration from California State University, Dominguez Hills Campus, USA.

btn-webinar-replay

29 May 2020

10.30-11.30 hrs.

 

Reboot your business post COVID-19
(Conducted in Thai)

 

Mr. Silawat Santivisat
Senior Executive Vice President
KASIKORNBANK PCL

  

About speaker :

Specialize in Transaction Banking: Payment, Cash Management, Trade, Custodian. New innovation. Blockchain. Cryptocurrency. Digital Marketing, Leadership.

btn-webinar-replay

29 May 2020

13.30 – 14.30 hrs.

 

How to adapt and implement AI technology to enhance your business  post COVID-19?

(Conducted in Thai)

 

Mr.Tee Vachiramon

Founder & CEO

Sertis Co., Ltd.

  

Topic description :

According to the COVID-19 pandemic which affects human life around the world, many countries including Thailand have developed technology and innovation to deal with this situation. Many businesses realize how important the technology is, and try to implement the latest technology for their business to increase operational efficiency and to be ready for the “New Normal”, because those who understand and act on this new normal will have ample opportunities for growth. In a sense, what are the essential roles of AI in a post COVID-19? Please stay tuned for more details with CEBIT X TechTalkThai Webinar on May 29, 2020.

 

About speaker :

Tee Vachiramon is a founder and CEO of Sertis Co., Ltd, a leading Data Science and AI research that powers various applications transforming businesses. After pursuing his BA and MEng from University of Cambridge, and experiencing his careers more than a decade in Data science, AI, and Data strategy from Oliver Wyman in London and Dajiadian.com in Beijing, he foresaw opportunity in Thailand, and later established Sertis in 2014. With more than 150 dedicated data and business professionals, his aim is to push the boundaries of AI and Data Science in Thailand and the region with more than 1 billion revenue.

Interested to find out more?

Please contact +6696-515-5667 or email info@cebitasean.com
or website
www.cebitasean.com